100491 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต ๑๓๔ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ ดังนี้ ...

สมัครเรียน

รายละเอียดการสมัครเรียน


ติดต่อคณะ

ติดต่อสอบถามทางคณะเราได้ที่ ...


ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ (ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางคณะและวิทยาลัย)

กิจกรรมต่างๆ ของทางคณะ

วันพยาบาลสากล 12 พ.ค. (International Nurse Day 2020)

กิจกรรม Nice X’ mas & Nice SLC’s Family ครั้งที่ 8

ภาพเก็บตกงานกีฬาสี "วิทยาลัยเซนต์หลุยส์" ปี 2562

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประจำปีการศึกษา 2562

บายศรีสู่ขวัญเชื่อมสัมพันธ์พี่และน้อง ประจำปีการศึกษา 2562

คู่มือการลงทะเบียน ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตร "ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11-12"