ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1. รางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32

รางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32 มีแรงบันดาลใจจากลายไทย “กนกเปลวเพลิง” ร่วมกับ ความหมายของการพยาบาล และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของวิชาชีพ

2. กิจกรรมวางพานพุ่ม

กิจกรรมวางพานพุ่ม พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพยาบาลแห่งชาติ

3. เข้าร่วมแปรอักษร

เข้าร่วมแปรอักษร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่สภาการพยาบาล

4. นำความรู้จากภูมิปัญญาไทยใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน


5. แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย กับนานาชาติในโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษา ประเทศอินโดนีเซีย


6. พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์


7. กิจกรรมประดิษฐ์ และถวาย ดอกไม้จันท์ (ดอกดารารัตน์)


8. พิธีมอบหมวกและเข็ม


9. งานรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2559


10. งานวิถีไทย


11. ทำโบว์ดำ


12. อบรมพยาบาลพี่เลี้ยง


13. ศิษย์เก่าร่วมรับน้อง


14. งาน ซ.อาเดลา


15. ร่วมประชุม ASEACCU


16. ไหว้ครู (อ.ศิษย์เก่าไหว้ครู)