ติดต่อคณะ

สายด่วน

100198

ดร.มยุรา นพพรพันธุ์ ( รองคณบดี )
: 5314 ( เบอร์ติดต่อภายใน )
: mayura@slc.ac.th

100380

อาจารย์ กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์
: 5304 (เบอร์ติดต่อภายใน)
: kanjana_p@slc.ac.th