ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ออกบูธตรวจสุขภาพทั่วไป วัดความดัน วัดระดับน้ำตาลและไขมันที่ปลายนิ้ว ณ โถงร้านกาแฟ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ นำทีมโดย อาจารย์สุนีย์ อินทร์สิงห์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วางพานพุ่ม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จย่า สภาการพยาบาล เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย ณ สวนลุมพินี


The 3rd International Virtual Conference on Asian Culture 2023 Session 1 - Food (Online)


ร่วมออกบูธสุขภาพ วันพยาบาลสากล

ร่วมออกบูธสุขภาพ วันพยาบาลสากล วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566

ITEKES Bali

-ITEKES Bali

Student Exchange Program

- Widya Mandala Catholic University

พิธีรับหมวก ปี 4 (เช้า) พิธีก้าวสู่วิชาชีพ ปี 2 (บ่าย)


พิธีกตัญญุตา


พิธีมอบหมวกเข็มผู้สำเร็จการศึกษา พยาบาลปี 4


โครงการ Smart สมวัย ลูกหลาน Gen ใหม่ ใส่ใจวัยเก๋า

โครงการ Smart สมวัย ลูกหลาน Gen ใหม่ ใส่ใจวัยเก๋า ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ขอพรเปิดปีการศึกษา ต้อนรับนักศึกษาใหม่ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2563


พิธีไหว้ครู


สวดภาวนา วจนพิธีกรรม บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9


พิธีก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล ชั้นปีที่ 2 รุ่น ญาณินบุริมนาถ


กิจกรรม ให้ความรู้นักเรียนเพื่อป้องกันภัยจากบุหรี่ โครงการความร่วมมือเครือข่ายสสอท.กลุ่ม 1


คริสต์มาส


ซุ้มความรู้ ภัยจากบุหรี่ กิจกรรมวันคริสต์มาส


กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวัน สงกรานต์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

สงกรานต์

รดน้ำขอพรพระคุณเจ้า

The 1st International Virtual Conference on Asian Culture 2021 (Online)


Health Professional Education for Effective Response to Covid-19 and Future Public Health Emergencies: Sharing Experiences


พิธีมอบหมวกเข็ม ปี 4


กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอินโดนีเซีย

กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอินโดนีเซีย คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรม กับนักศึกษาและอาจารย์จาก Itekes บาหลี และ WMCU สุราบายา ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2563

กิจกรรมพิธีก้าวสู่วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมพิธีก้าวสู่วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมฟรังซิส และโบสถ์เซนต์หลุยส์ โดยมีบาทหลวงสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.จินตนา อาจสันเที๊ยะ อาจารย์ ผ่องศรี อิ่มสอน และตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วางพานพุ่มที่พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (กระทรวงสาธารณสุข) กทม. ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2562

คณาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ร่วมกิจกรรมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาและอาจารย์จาก วิทยาลัยเซนต์แมรี่ ประเทศญี่ปุ่น

1. รางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32

รางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32 มีแรงบันดาลใจจากลายไทย “กนกเปลวเพลิง” ร่วมกับ ความหมายของการพยาบาล และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของวิชาชีพ

2. กิจกรรมวางพานพุ่ม

กิจกรรมวางพานพุ่ม พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพยาบาลแห่งชาติ

3. เข้าร่วมแปรอักษร

เข้าร่วมแปรอักษร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่สภาการพยาบาล

4. นำความรู้จากภูมิปัญญาไทยใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน


5. แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย กับนานาชาติในโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษา ประเทศอินโดนีเซีย


6. พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์


7. กิจกรรมประดิษฐ์ และถวาย ดอกไม้จันท์ (ดอกดารารัตน์)


8. พิธีมอบหมวกและเข็ม


9. งานรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2559


10. งานวิถีไทย


11. ทำโบว์ดำ


12. อบรมพยาบาลพี่เลี้ยง


13. ศิษย์เก่าร่วมรับน้อง


14. งาน ซ.อาเดลา


15. ร่วมประชุม ASEACCU


16. ไหว้ครู (อ.ศิษย์เก่าไหว้ครู)