ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4. กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอินโดนีเซีย

กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอินโดนีเซีย คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรม กับนักศึกษาและอาจารย์จาก Itekes บาหลี และ WMCU สุราบายา ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2563

3. กิจกรรมพิธีก้าวสู่วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมพิธีก้าวสู่วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมฟรังซิส และโบสถ์เซนต์หลุยส์ โดยมีบาทหลวงสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ เป็นประธานในพิธี

2. กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.จินตนา อาจสันเที๊ยะ อาจารย์ ผ่องศรี อิ่มสอน และตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วางพานพุ่มที่พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (กระทรวงสาธารณสุข) กทม. ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

1. กิจกรรมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2562

คณาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ร่วมกิจกรรมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาและอาจารย์จาก วิทยาลัยเซนต์แมรี่ ประเทศญี่ปุ่น

1. รางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32

รางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32 มีแรงบันดาลใจจากลายไทย “กนกเปลวเพลิง” ร่วมกับ ความหมายของการพยาบาล และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของวิชาชีพ

2. กิจกรรมวางพานพุ่ม

กิจกรรมวางพานพุ่ม พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพยาบาลแห่งชาติ

3. เข้าร่วมแปรอักษร

เข้าร่วมแปรอักษร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่สภาการพยาบาล

4. นำความรู้จากภูมิปัญญาไทยใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน


5. แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย กับนานาชาติในโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษา ประเทศอินโดนีเซีย


6. พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์


7. กิจกรรมประดิษฐ์ และถวาย ดอกไม้จันท์ (ดอกดารารัตน์)


8. พิธีมอบหมวกและเข็ม


9. งานรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2559


10. งานวิถีไทย


11. ทำโบว์ดำ


12. อบรมพยาบาลพี่เลี้ยง


13. ศิษย์เก่าร่วมรับน้อง


14. งาน ซ.อาเดลา


15. ร่วมประชุม ASEACCU


16. ไหว้ครู (อ.ศิษย์เก่าไหว้ครู)