ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 02-6755304 nurse@slc.ac.th

Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นคณะหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งป็นสถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก โดยมีปรัชญาพื้นฐานคือ “เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น”

เพิ่มเติม

1 Students Enrolled
1 Certified Teachers
1% Council exam
1% Parents Satisfaction

การศึกษาและหลักสูตร

Sed a repudiandae impedit voluptate nam Deleniti dignissimos perspiciatis nostrum porro nesciunt

July 10, 2017

ปริญญาตรี

Laboriosam pariatur modi praesentium deleniti molestiae officiis atque numquam quos quis nisi voluptatum architecto rerum error.

เพิ่มเติม 2,928 students enrolled

July 10, 2017

หลักสูตรระยะสั้น

Laboriosam pariatur modi praesentium deleniti molestiae officiis atque numquam quos quis nisi voluptatum architecto rerum error.

เพิ่มเติม 7,202 students enrolled

July 10, 2017

ปริญญาโท

Laboriosam pariatur modi praesentium deleniti molestiae officiis atque numquam quos quis nisi voluptatum architecto rerum error.

เพิ่มเติม 12,582 students enrolled

July 10, 2017

สมัครเรียนได้ที่นี่

Laboriosam pariatur modi praesentium deleniti molestiae officiis atque numquam quos quis nisi voluptatum architecto rerum error.

สมัครเรียน 9,582 students enrolled

ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร

Sed a repudiandae impedit voluptate nam Deleniti dignissimos perspiciatis nostrum porro nesciunt

ศิษย์เก่า

สนใจเข้าศึกษา...

สมัครเรียน