ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

Responsive image

- ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

- ดาวน์โหลดใบสมัคร