ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 02-6755304 nurse@slc.ac.th

ข่าวสาร

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3

         เมื่อวันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต