ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 02-6755304 nurse@slc.ac.th

ข่าวสาร

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2024

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2024 ภายใต้ หัวข้อ Our Nurses. Our Future. The economic power of care. พยาบาลคืออนาคตของเรา เป็นพลังแห่งเศรษฐกิจของการดูแล ณ. โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์