ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 02-6755304 nurse@slc.ac.th

ข่าวสาร

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เข้ารับรางวัลชมเชย พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จากการประกวดนวัตกรรมป้องกันการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เข้ารับรางวัลชมเชย พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จากการประกวดนวัตกรรมป้องกันการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ณ โรงแรมมารวยการ์เดน กรุงเทพ