ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 02-6755304 nurse@slc.ac.th

ข่าวสาร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล จัดโครงการเสริมสมรรถนะการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 1 / 2567

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล จัดโครงการเสริมสมรรถนะการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 1 / 2567 และ คณะนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 17 จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์