ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 02-6755304 nurse@slc.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ

ตำแหน่ง
  • คณบดี
  • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อีเมล

No image

    Version Eng