ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 02-6755304 nurse@slc.ac.th

หลักสูตรระยะสั้น

วีดีโอแนะนำหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์


โครงสร้างของหลักสูตร

Total Curriculum Structure 36 credits
General Education Courses 6 credits
Core Courses
- Nursing 18 credits and Practicum 10 credits 28 credits
Elective courses 2 credits