ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 02-6755304 nurse@slc.ac.th

องค์ความรู้

ก้าวข้ามความยากในการปฏิบัติ จากกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผู้ลงบทความ | Admin วันที่ลงบทความ | 31/07/2566 จำนวนผู้เข้าชมบทความ | 242 ดูรายละเอียด


VR: VIRTUAL REALITY จากกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ผู้ลงบทความ | Admin วันที่ลงบทความ | 31/07/2566 จำนวนผู้เข้าชมบทความ | 261 ดูรายละเอียด


Participation Learning (PL) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
ผู้ลงบทความ | Admin วันที่ลงบทความ | 31/07/2566 จำนวนผู้เข้าชมบทความ | 245 ดูรายละเอียด


Lesson Learned จากกลุ่มวิชาพื้นฐานและประสบการณ์วิชาชีพทางการพยาบาล
ผู้ลงบทความ | Admin วันที่ลงบทความ | 31/07/2566 จำนวนผู้เข้าชมบทความ | 253 ดูรายละเอียด