ข้อมูลประวัติ

อาจารย์ปาริฉัตร กิตติมาสกุล

ตำแหน่ง
  • อาจารย์
  • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

  อีเมล
  • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

การศึกษา
  • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • สาขา พยาบาล
  • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
  • สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
  • การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ในผู้สูงอายุ

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
  • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
100658