ข้อมูลประวัติ

อาจารย์ชนัญชิดา สุขชนะโชติ

ตำแหน่ง
  • อาจารย์
  • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

  อีเมล
  • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

การศึกษา
  • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • สาขา -
  • คณะ พยาบาลศาสตร์
  • สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
  • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
  ผลงานทางวิชาการ
  • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
100684