ข้อมูลประวัติ

อาจารย์อนุชา พรมกันยา

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

  อีเมล
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

การศึกษา
 • ระดับ พยาบาลบัณฑิต
 • สาขา -
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

 • ระดับ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลเด็ก
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100685