ข้อมูลประวัติ

อาจารย์ นัชพร ฤทธาปัญญา

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา -
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ระดับ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา สุขภาพจิต
 • คณะ แพทยศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100740