ข้อมูลประวัติ

อาจารย์ นารี (เซอร์มารีชาร์ลส) พิมพ์เบ้าธรรม

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ พยม
 • สาขา การพยาบาลจิตเวช
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาลศาสตร์
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
9962